Additional menu

Om skatter i Sverige

Sverige har ett av världens högsta skattetryck. I en serie artiklar kommer vi gå igenom en hel del av de skatter som tillsammans summerar till 42% av BNP. Är de rimliga, rättvisa och effektiva? Vad får vi för pengarna?