Additional menu

Om Sveriges myndigheter

Sverige har en myndighetssjuka. En standardlösning för upplevda problem är att inrätta en ny myndighet. Skatteupproret.se går igenom myndigheter som skapar värre problem än de var ämnade att lösa, ineffektiva myndigheter som behöver tuktas och myndigheter där ansvaret borde ligga hos en annan myndighet eller civilsamhället.